Hôm nay: 07/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1990 3.650.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 09.1996.1990 28.000.000đ 53 Mua ngay
3 viettel 0333.07.11.90 1.830.000đ 27 Mua ngay
4 mobifone 0769.06.1990 1.830.000đ 47 Mua ngay
5 vinaphone 0917.09.04.90 1.600.000đ 39 Mua ngay
6 vinaphone 0829.14.1990 1.830.000đ 43 Mua ngay
7 mobifone 0796.28.1990 1.830.000đ 51 Mua ngay
8 mobifone 0707.87.1990 2.600.000đ 48 Mua ngay
9 mobifone 0774.18.1990 1.830.000đ 46 Mua ngay
10 viettel 0963.25.01.90 1.680.000đ 35 Mua ngay
11 vinaphone 0888.04.03.90 1.600.000đ 40 Mua ngay
12 vinaphone 0888.23.11.90 1.600.000đ 40 Mua ngay
13 mobifone 0769.61.1990 1.830.000đ 48 Mua ngay
14 mobifone 0765.76.1990 1.830.000đ 50 Mua ngay
15 vinaphone 0824.290.290 5.800.000đ 36 Mua ngay
16 mobifone 0785.190.190 5.800.000đ 40 Mua ngay
17 vinaphone 0942.03.05.90 1.250.000đ 32 Mua ngay
18 viettel 0369.07.05.90 980.000đ 39 Mua ngay
19 mobifone 0784.34.1990 1.830.000đ 45 Mua ngay
20 mobifone 0766.21.1990 1.830.000đ 41 Mua ngay
21 mobifone 0786.45.1990 1.830.000đ 49 Mua ngay
22 vinaphone 0888.26.03.90 1.600.000đ 44 Mua ngay
23 vinaphone 0888.04.06.90 1.600.000đ 43 Mua ngay
24 viettel 0359.76.1990 1.830.000đ 49 Mua ngay
25 mobifone 0785.94.1990 1.830.000đ 52 Mua ngay
26 mobifone 0777.63.1990 3.000.000đ 49 Mua ngay
27 mobifone 07.9993.1990 2.050.000đ 56 Mua ngay
28 mobifone 0762.21.1990 1.830.000đ 37 Mua ngay
29 viettel 0963.18.04.90 1.680.000đ 40 Mua ngay
30 viettel 0384.090.190 740.000đ 34 Mua ngay
31 mobifone 0786.57.1990 1.830.000đ 52 Mua ngay
32 viettel 0963.07.03.90 1.680.000đ 37 Mua ngay
33 mobifone 0786.67.1990 1.680.000đ 53 Mua ngay
34 vinaphone 0888.13.11.90 1.600.000đ 39 Mua ngay
35 viettel 0397.55.1990 2.130.000đ 48 Mua ngay
36 mobifone 0707.83.1990 2.600.000đ 44 Mua ngay
37 mobifone 0764.190.190 5.800.000đ 37 Mua ngay
38 mobifone 0786.02.1990 1.830.000đ 42 Mua ngay
39 vinaphone 0947.09.12.90 1.600.000đ 41 Mua ngay
40 vinaphone 0888.07.10.90 1.600.000đ 41 Mua ngay
41 vinaphone 0914.30.12.90 1.600.000đ 29 Mua ngay
42 mobifone 0703.25.1990 1.680.000đ 36 Mua ngay
43 mobifone 0786.28.1990 1.680.000đ 50 Mua ngay
44 vietnamobile 0587.88.1990 950.000đ 55 Mua ngay
45 mobifone 0707.32.1990 2.600.000đ 38 Mua ngay
46 viettel 0378.05.12.90 980.000đ 35 Mua ngay
47 mobifone 0797.41.1990 1.830.000đ 47 Mua ngay
48 vinaphone 0836.12.09.90 770.000đ 38 Mua ngay
49 vinaphone 0888.30.11.90 1.600.000đ 38 Mua ngay
50 vinaphone 0846.07.01.90 770.000đ 35 Mua ngay
51 mobifone 077.5.02.1990 1.900.000đ 40 Mua ngay
52 mobifone 0764.01.0990 1.680.000đ 36 Mua ngay
53 vinaphone 0888.17.03.90 1.600.000đ 44 Mua ngay
54 vietnamobile 0584.26.1990 810.000đ 44 Mua ngay
55 vinaphone 0942.04.06.90 1.600.000đ 34 Mua ngay
56 vinaphone 0917.08.11.90 1.600.000đ 36 Mua ngay
57 viettel 0963.05.11.90 1.680.000đ 34 Mua ngay
58 viettel 0385.73.1990 1.830.000đ 45 Mua ngay
59 viettel 0333.07.09.90 2.130.000đ 34 Mua ngay
60 mobifone 0797.59.1990 1.680.000đ 56 Mua ngay
61 mobifone 0769.72.1990 1.830.000đ 50 Mua ngay
62 mobifone 0792.71.1990 1.830.000đ 45 Mua ngay
63 viettel 0368.87.1990 1.830.000đ 51 Mua ngay
64 vietnamobile 0584.83.1990 810.000đ 47 Mua ngay
65 vinaphone 0946.29.04.90 1.250.000đ 43 Mua ngay
66 vinaphone 0845.05.06.90 770.000đ 37 Mua ngay
67 vinaphone 0914.28.04.90 1.600.000đ 37 Mua ngay
68 mobifone 0764.29.1990 1.830.000đ 47 Mua ngay
69 mobifone 0799.81.1990 1.790.000đ 53 Mua ngay
70 mobifone 0937.87.1990 3.710.000đ 53 Mua ngay