Hôm nay: 09/12/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1990 3.650.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 09.1996.1990 28.000.000đ 53 Mua ngay
3 mobifone 0785.31.1990 1.750.000đ 43 Mua ngay
4 mobifone 0896.95.1990 2.050.000đ 56 Mua ngay
5 mobifone 0786.19.1990 2.140.000đ 50 Mua ngay
6 mobifone 0798.31.1990 1.900.000đ 47 Mua ngay
7 mobifone 0797.24.1990 1.750.000đ 48 Mua ngay
8 mobifone 0785.28.1990 1.750.000đ 49 Mua ngay
9 mobifone 0784.17.1990 1.550.000đ 46 Mua ngay
10 mobifone 0797.31.1990 1.850.000đ 46 Mua ngay
11 mobifone 0792.24.1990 1.287.500đ 43 Mua ngay
12 mobifone 0793.87.1990 1.750.000đ 53 Mua ngay
13 mobifone 0799.76.1990 1.750.000đ 57 Mua ngay
14 mobifone 0899.95.1990 2.740.000đ 59 Mua ngay
15 mobifone 0784.75.1990 1.750.000đ 50 Mua ngay
16 mobifone 0937.87.1990 3.490.000đ 53 Mua ngay
17 mobifone 0797.53.1990 1.750.000đ 50 Mua ngay
18 mobifone 0785.71.1990 1.750.000đ 47 Mua ngay
19 mobifone 0899.75.1990 2.140.000đ 57 Mua ngay
20 mobifone 0799.75.1990 1.750.000đ 56 Mua ngay
21 mobifone 0785.58.1990 1.940.000đ 52 Mua ngay
22 mobifone 0793.81.1990 1.750.000đ 47 Mua ngay
23 mobifone 0899.76.1990 2.140.000đ 58 Mua ngay
24 mobifone 0797.21.1990 1.850.000đ 45 Mua ngay
25 mobifone 0798.32.1990 1.750.000đ 48 Mua ngay
26 mobifone 0799.81.1990 1.850.000đ 53 Mua ngay
27 mobifone 0785.91.1990 1.750.000đ 49 Mua ngay
28 viettel 035.342.1990 1.250.000đ 36 Mua ngay
29 viettel 033.484.1990 1.330.000đ 41 Mua ngay
30 viettel 036.929.1990 2.600.000đ 48 Mua ngay
31 viettel 086.7.03.1990 3.100.000đ 43 Mua ngay
32 viettel 034.965.1990 1.180.000đ 46 Mua ngay
33 viettel 0359.20.1990 1.180.000đ 38 Mua ngay
34 viettel 039.787.1990 2.010.000đ 53 Mua ngay
35 viettel 0376.2.3.1990 1.220.000đ 40 Mua ngay
36 viettel 0368.27.1990 1.750.000đ 45 Mua ngay
37 viettel 0377.15.1990 1.330.000đ 42 Mua ngay
38 viettel 0374.62.1990 1.630.000đ 41 Mua ngay
39 viettel 086.24.2.1990 5.600.000đ 41 Mua ngay
40 viettel 0359.42.1990 1.250.000đ 42 Mua ngay
41 viettel 037.21.4.1990 5.600.000đ 36 Mua ngay
42 viettel 039.7.04.1990 1.630.000đ 42 Mua ngay
43 viettel 086.221.1990 5.600.000đ 38 Mua ngay
44 viettel 034.31.5.1990 3.550.000đ 35 Mua ngay
45 viettel 086.27.6.1990 5.600.000đ 48 Mua ngay
46 viettel 033.794.1990 1.630.000đ 45 Mua ngay
47 viettel 0395.97.1990 1.680.000đ 52 Mua ngay
48 viettel 086.207.1990 5.600.000đ 42 Mua ngay
49 viettel 0373.5.1.1990 1.570.000đ 38 Mua ngay
50 viettel 0383.7.4.1990 1.580.000đ 44 Mua ngay
51 viettel 086.7.06.1990 3.100.000đ 46 Mua ngay
52 viettel 0377.31.1990 1.830.000đ 40 Mua ngay
53 viettel 086.29.7.1990 5.600.000đ 51 Mua ngay
54 viettel 03.9449.1990 1.830.000đ 48 Mua ngay
55 viettel 086.27.5.1990 5.600.000đ 47 Mua ngay
56 viettel 086.7.02.1990 3.100.000đ 42 Mua ngay
57 viettel 086.231.1990 5.600.000đ 39 Mua ngay
58 viettel 0359.71.1990 1.630.000đ 44 Mua ngay
59 viettel 0334.93.1990 1.630.000đ 41 Mua ngay
60 viettel 0866.03.1990 5.100.000đ 42 Mua ngay
61 viettel 086.5.06.1990 5.100.000đ 44 Mua ngay
62 viettel 086.5.04.1990 4.100.000đ 42 Mua ngay
63 viettel 0384.5.3.1990 1.330.000đ 42 Mua ngay
64 viettel 0385.42.1990 1.250.000đ 41 Mua ngay
65 viettel 0384.63.1990 1.630.000đ 43 Mua ngay
66 viettel 086.24.8.1990 5.600.000đ 47 Mua ngay
67 viettel 03.44.66.1990 1.950.000đ 42 Mua ngay
68 viettel 086.7.04.1990 3.100.000đ 44 Mua ngay
69 viettel 086.272.1990 5.600.000đ 44 Mua ngay
70 viettel 086.9.06.1990 5.600.000đ 48 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795